DAVID MURPHY

David Murphy je výkonný ředitel

Greenpeace pro Českou

republiku. Tato celosvětová

organizace se snaží chránit

životní prostředí a nenásilným

způsobem upozorňovat na jeho

požkozování. Beseda bude v češtině.