JAKUB ESTERKA

Jakub Esterka je vystudovaný

krajinný inženýr, který se

dlouhodobě věnuje vzdělávání dětí,

studentů i veřejnosti v rámci

neziskového sektoru. V současné

době se věnuje ekologickému

poradenství a vzdělávání veřejnosti

ve sdružení Arnika, které usiluje o

zlepšení životního prostředí.