MIKULÁŠ MINÁŘ

Mikuláš Minář je vysokoškolský student,

který se ale rozhodl svůj volný čas

věnovat aktivistické činnosti. Je

předsedou spolku Milion chvilek pro

demokracii, který se snaží informovat

veřejnost o politickém dění a zároveň

poukázat na skutečnosti, které nejsou

v souladu s demokratickými ideály.