TAMARA MOYZES

Tamara Moyzes je izraelsko-slovenská politická umělkyně, kurátorka a dokumentaristka žijící a tvořící v Praze.
Ve své tvorbě se věnuje především dokumentární tvorbě, videoartu a novým médiím. Tvoří fiktivní videodokumenty, v kterých často využívá parodických postupů, ironie.
Usiluje o intervence do veřejného prostoru. Dlouhodobě se zabývá problematikou postavení menšin, xenofobie, rasismu a nacionalismu, queer tematice a konfliktu na Blízkém východě.
Na některých projektech s ní spolupracuje její manžel, izraelský umělec Shlomi Yaffe.
V současné době probíhá její výstava MŮJ MEDIÁLNÍ PROFIL v pražském Artivist Lab (Kampus Hybernská 4).