VERONIKA CÉZOVÁ

Veronika Cézová je novinářka

a také zakladatelka projektu

„Jsem jedno ucho“, kterým se

snaží upozornit na

neprobádaný a fascinující svět

neslyšících, kteří jsou podle ní

společností opomíjení.